Heta arbeten

Målgrupp

ha
Försäkringsbolagens krav är att brandskyddsansvarig och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade.

Delar av innehållet:
– Lagar och försäkringsvillkor
– Organisation och ansvarsområden
– Förebyggande åtgärder
– Brandkunskaper
– Övning med handbrandsläckare
 
Kursen är lärarledd och varar 1 dag. Repetition av utbildning inom 5 år enligt Brandskyddsföreningen.
 
Förhandskrav:
Inga förkunskaper krävs.
 
Efter utbildningen ska ni genomföra Brandskyddsföreningens certifieringstest.
Därför erbjuder vi er att direkt efter att utbildningen har genomförts stanna kvar och logga in på Brandskyddsföreningens hemsida för certifieringstest.


Kommande Kurser ”Heta arbeten”

    Nya kurser kommer inom kort..