Säkerhet på väg 1

Grundkompetens – Arbete på väg

spv
Kursen ger grundkompetens för de objekt som är upphandlade enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv).
När du genomfört utbildningen avslutas detta med ett sluttest.

Vem vänder sig utbildning till?
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis; trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever.

Varför ska jag göra utbildningen?
Utbildningens syfte är att du ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstå riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen tar även upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Tillsammans ska vi skapa säkrare arbetsplatser.


Kommande Kurser i ”Säkerhet på väg 1”

    Nya kurser kommer inom kort..