Säkerhet på väg 1+2

Kurs Info

spv2
Kursen Säkerhet På Väg 1+2 är obligatorisk för dig som arbetar med vägarbeten på vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift.
Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbeten som gäller där Trafikverket är väghållare, och hur reglerna skall tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Studieplan
Kursen omfattar 8 timmar och vänder sig till personal som skall arbeta på en väg där Trafikverket är väghållare.

Innehåll
Kursen är en grundkurs i trafiksäkerhets- och arbetsmiljöarbete och inbegriper även Trafikverket säkerhetsregler

Efter kursen har eleven lärt sig förstå:
– nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
– trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren
– betydelsen av det egna uppträdandet och hur detta kan påverka säkerheten
– trafikanternas uppträdande och hur det kan påverka säkerheten

Eleven skall känna till:
– ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten
– grundläggande säkerhetskrav inklusive delar av AFS:en
– grundreglerna som gäller för fordonsutmärkning i väghållningsarbete

Eleven skall ha kännedom om:
– kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen


Kommande Kurser ”Säkerhet på väg 1+2”

    Nya kurser kommer inom kort..