Säkerhet på väg 3A Utmärkningsansvarig

Nivå 3 A Påbyggnad för utmärkningsansvarig

uma
Målgrupp
Kursen vänder sig till personal som ska utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Utbildningen ger behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. V3 principen ingår som en del av utbildningen, Varna trafikkanterna – Vägleda trafikanterna – Värna vägarbetarna. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområden med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3.

Delar av innehållet:
– Fördjupning om vägarbeten
– VMF och dess föreskrifter.
– Arbetsmiljöplan.
– Objektsanpassa TA-planer.
– Trf samt övriga relevanta lagar.
– Information till TLC, 3:e man etc.
– Trafikverkets styrande dokument
– Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
– Trafikanternas behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
– Skyddsanordningar som är tillåtna att användas dess funktion och handhavande.
– Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för apv, bla fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
– Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för apv, bla fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
– Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Vi tar även upp de senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket.
Kursen är lärarledd och varar 2 dagar. Repetition av utbildning inom 5år enligt Trafikverket.

Förhandskrav:kompetensbevis
Kompetens enligt nivå 1 och nivå 2.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/kompetensbevis


Kommande Kurser ”Säkerhet på väg 3A Utmärkningsansvarig”

    Nya kurser kommer inom kort..